GESTIO DE FINQUES

Som API titulat, amb el nombre de llicència 0060696

Tenim productes i comercialitzem finques urbanes, rústiques, hoteleres i industrials a les quals fem les gestions oportunes.

Comprovem les normatives actuals i densitats per treure el màxim rendiment. Confeccionem un estudi de l’estat de la finca, i donada la situació actual del mercat en el sector immobiliari, valorem les possibilitats reals del producte per poder-ho oferir als nostres clients, tant compradors com a venedors.

Visiti alguns dels nostres productes..